For FX Traders..

FX初心者への為替情報

FX経済指標:マネタリーベース(前年比)-日本

日付 時間 国名 指標 Rank 前回 予想 結果
2017/11/2  08:50  日本  10月マネタリーベース(前年比)  15.6%    14.5% 
2017/10/3  08:50  日本  9月マネタリーベース(前年比)<改定値>  16.3%  16.7%  15.6% 
2017/9/4  08:50  日本  8月マネタリーベース(前年比)  15.6%  15.6%  16.3% 
2017/8/2  08:50  日本  7月マネタリーベース(前年比)  17.0%    15.6% 
2017/7/4  08:50  日本  6月マネタリーベース(前年比)  19.4%  19.2%  17.0% 
2017/6/2  08:50  日本  5月マネタリーベース(前年比)  19.8%    19.4% 
2017/5/2  08:50  日本  4月マネタリーベース(前年比)  20.3%    19.8% 
2017/4/4  08:50  日本  3月マネタリーベース(前年比)  21.4%    20.3% 
2017/3/2  08:50  日本  2月マネタリーベース(前年比)  22.6%    21.4% 
2017/2/2  08:50  日本  1月マネタリーベース(前年比)  23.1%    22.6% 
2017/1/5  08:50  日本  12月マネタリーベース(前年比)  21.5%    23.1% 
2016/12/2  08:50  日本  11月マネタリーベース(前年比)  22.1%    21.5% 
2016/11/2  08:50  日本  10月マネタリーベース(前年比)  22.7%    22.1% 
2016/10/4  08:50  日本  9月マネタリーベース(前年比)<改定値>  24.2%    22.7% 
2016/9/2  08:50  日本  8月マネタリーベース(前年比)  24.7%    24.2% 
2016/8/2  08:50  日本  7月マネタリーベース(前年比)  25.4%    24.7% 
2016/7/4  08:50  日本  6月マネタリーベース(前年比)  25.5%    25.4% 
2016/6/2  08:50  日本  5月マネタリーベース(前年比)  26.8%    25.5% 
2016/5/6  08:50  日本  4月マネタリーベース(前年比)  28.5%    26.8% 
2016/4/4  08:50  日本  3月マネタリーベース(前年比)  29.0%    28.5% 
2016/3/2  08:50  日本  2月マネタリーベース(前年比)  28.9%    29.0% 
2016/2/2  08:50  日本  1月マネタリーベース(前年比)  29.5%    28.9% 
2016/1/5  08:50  日本  12月マネタリーベース(前年比)  32.5%    29.5% 
2015/12/2  08:50  日本  11月マネタリーベース(前年比)  32.5%    32.5% 
2015/11/4  08:50  日本  10月マネタリーベース(前年比)  35.1%    32.5% 
2015/10/2  08:50  日本  9月マネタリーベース(前年比)<改定値>  33.3%    35.1% 
2015/9/2  08:50  日本  8月マネタリーベース(前年比)  32.8%    33.3% 
2015/8/4  08:50  日本  7月マネタリーベース(前年比)  34.2%    32.8% 
2015/7/2  08:50  日本  6月マネタリーベース(前年比)  35.6%    34.2% 
2015/6/2  08:50  日本  5月マネタリーベース(前年比)  35.2%    35.6% 
2015/5/7  08:50  日本  4月マネタリーベース(前年比)  35.2%    35.2% 
2015/4/2  08:50  日本  3月マネタリーベース(前年比)  36.7%    35.2% 
2015/3/3  08:50  日本  2月マネタリーベース(前年比)  37.4%    36.7% 
2015/2/3  08:50  日本  1月マネタリーベース(前年比)  38.2%    37.4% 
2015/1/6  08:50  日本  12月マネタリーベース(前年比)  +36.7%    +38.2% 
2014/12/2  08:50  日本  11月マネタリーベース(前年比)  +36.9%    +36.7% 
2014/11/5  08:50  日本  10月マネタリーベース(前年比)  +35.3%    +36.9% 
2014/10/2  08:50  日本  9月マネタリーベース(前年比)  +40.5%    +35.3% 
2014/9/2  08:50  日本  8月マネタリーベース(前年比)  +42.7%    +40.5% 
2014/8/4  08:50  日本  7月マネタリーベース(前年比)  +42.6%    +42.7% 
2014/7/2  08:50  日本  6月マネタリーベース(前年比)  +45.6%    +42.6% 
2014/6/3  08:50  日本  5月マネタリーベース(前年比)  +48.5%    +45.6% 
2014/5/2  08:50  日本  4月マネタリーベース(前年比)  54.8%    48.5% 
2014/4/2  08:50  日本  3月マネタリーベース(前年比)  +55.7%    +54.8% 
2014/3/4  08:50  日本  2月マネタリーベース(前年比)  +51.9%    +55.7% 
2014/2/4  08:50  日本  1月マネタリーベース(前年比)  +46.6%    +51.9% 
2014/1/7  08:50  日本  12月マネタリーベース(前年比)  +52.5%    +46.6% 
2013/12/3  08:50  日本  11月マネタリーベース(前年比)  +45.8%    +52.5% 
2013/11/5  08:50  日本  10月マネタリーベース(前年比)  +46.1%    +45.8% 
2013/10/2  8:50  日本  9月マネタリーベース(前年比)  +42.0%    +46.1% 
2013/9/3  8:50  日本  8月マネタリーベース(前年比)  +38.0%    +42.0% 
2013/8/2  8:50  日本  7月マネタリーベース(前年比)  +36.0%    +38.0% 
2013/7/2  8:50  日本  6月マネタリーベース(前年比)  +31.6%    +36.0% 
2013/6/4  8:50  日本  5月マネタリーベース(前年比)  +23.1%    +31.6% 
2013/5/2  8:50  日本  4月マネタリーベース(前年比)  +19.8%    +23.1% 
2013/4/2  8:50  日本  3月マネタリーベース(前年比)  +15.0%    +19.8% 
2013/3/4  8:50  日本  2月マネタリーベース(前年比)  10.9%    +15.0% 
2013/2/4  8:50  日本  1月マネタリーベース(前年比)  +11.8%    +10.9% 
2013/1/7  8:50  日本  12月マネタリーベース(前年比)  +5.0%    +11.8% 
2012/12/4  8:50  日本  11月マネタリーベース(前年比)  +10.8%    +5.0% 
2012/11/2  8:50  日本  10月マネタリーベース(前年比)  +9.0%    +10.8% 
2012/10/2  8:50  日本  9月マネタリーベース(前年比)  +6.5%    +9.0% 
2012/9/4  8:50  日本  8月マネタリーベース(前年比)  +8.6%    +6.5% 
2012/8/2  8:50  日本  7月マネタリーベース(前年比)  +5.9%    +8.6% 
2012/7/3  8:50  日本  6月マネタリーベース(前年比)  +2.4%    +5.9% 
2012/6/4  8:50  日本  5月マネタリーベース(前年比)  -0.3%    +2.4% 
2012/5/2  8:50  日本  4月マネタリーベース(前年比)  -0.2%    -0.3% 
2012/4/3  8:50  日本  3月マネタリーベース(前年比)  +11.3%    -0.2% 
2012/3/2  8:50  日本  2月マネタリーベース(前年比)  +15.0%    +11.3% 
2012/2/2  8:50  日本  1月マネタリーベース(前年比)  +13.5%    +15.0% 
2012/1/5  8:50  日本  12月マネタリーベース(前年比)  +19.5%    +13.5% 
2011/12/2  8:50  日本  11月マネタリーベース(前年比)  +17.0%    +19.5% 
2011/11/2  8:50  日本  10月マネタリーベース(前年比)  +16.7%    +17.0% 
2011/10/4  8:50  日本  9月マネタリーベース(前年比)  +15.9%    +16.7% 
2011/9/2  8:50  日本  8月マネタリーベース(前年比)  +15.0%    +15.9% 
2011/8/2  8:50  日本  7月マネタリーベース(前年比)  +17.0%    +15.0% 
2011/7/4  8:50  日本  6月マネタリーベース(前年比)  +16.2%    +17.0% 
2011/6/2  8:50  日本  5月マネタリーベース(前年比)  +23.9%    +16.2% 
2011/5/6  8:50  日本  4月マネタリーベース(前年比)  +16.9%    +23.9% 
2011/4/4  8:50  日本  3月マネタリーベース(前年比)  +5.6%    +16.9% 
2011/3/2  8:50  日本  2月マネタリーベース(前年比)  +5.5%    +5.6% 
2011/2/2  8:50  日本  1月マネタリーベース(前年比)  +7.0%    +5.5% 
2011/1/5  8:50  日本  12月マネタリーベース(前年比)  +7.6%    +7.0% 
2010/12/2  8:50  日本  11月マネタリーベース(前年比)  +6.4%    +7.6% 
2010/11/2  8:50  日本  10月マネタリーベース(前年比)  +5.8%    +6.4% 
2010/10/4  8:50  日本  9月マネタリーベース(前年比)  +5.4%    +5.8% 
2010/9/2  8:50  日本  8月マネタリーベース(前年比)  +6.1%    +5.4% 
2010/8/3  8:50  日本  7月マネタリーベース(前年比)  +3.6%    +6.1% 
2010/7/2  8:50  日本  6月マネタリーベース(前年比)  +3.7%    +3.6% 
2010/6/2  8:50  日本  5月マネタリーベース(前年比)  +2.9%    +3.7% 
2010/5/7  8:50  日本  4月マネタリーベース(前年比)  +2.1%    +2.9% 
2010/4/2  8:50  日本  3月マネタリーベース(前年比)  +2.2%    +2.1% 
2010/3/2  8:50  日本  2月マネタリーベース(前年比)  +4.9%    +2.2% 
2010/2/2  8:50  日本  1月マネタリーベース(前年比)  +5.2%    +4.9% 
2010/1/5  8:50  日本  12月マネタリーベース(前年比)  +3.8%    +5.2% 
2009/12/2  8:50  日本  11月マネタリーベース(前年比)  +4.4%    +3.8% 
2009/11/4  8:50  日本  10月マネタリーベース(前年比)  +4.5%    +4.4% 
2009/10/2  8:50  日本  9月マネタリーベース(前年比)  +6.1%    +4.5% 
2009/9/2  8:50  日本  8月マネタリーベース(前年比)  +6.1%    +6.1% 
2009/8/4  8:50  日本  7月マネタリーベース(前年比)  +6.4%    +6.1% 
2009/7/2  8:50  日本  6月マネタリーベース(前年比)  +7.9%    +6.4% 
2009/6/2  8:50  日本  5月マネタリーベース(前年比)  +8.2%    +7.9% 
2009/5/7  8:50  日本  4月マネタリーベース(前年比)  +6.9%    +8.2% 
2009/4/2  8:50  日本  3月マネタリーベース(前年比)  +6.4%    +6.9% 
2009/3/3  8:50  日本  2月マネタリーベース(前年比)  +3.9%    +6.4% 
2009/2/3  8:50  日本  1月マネタリーベース(前年比)  +1.8%  +2.7%  +3.9% 
2009/1/6  8:50  日本  12月マネタリーベース(前年比)  +1.9%    +1.8% 
2008/12/2  8:50  日本  11月マネタリーベース(前年比)  +1.4%  +1.4%  +1.9% 
2008/11/5  8:50  日本  10月マネタリーベース(前年比)  +0.9%  +1.2%  +1.4% 
2008/10/2  8:50  日本  9月マネタリーベース(前年比)  -0.2%  +0.6%  +0.9% 
2008/9/2  8:50  日本  8月マネタリーベース(前年比)  -0.7%    -0.2% 
2008/8/4  8:50  日本  7月マネタリーベース(前年比)  +0.4%    -0.7% 
2008/7/2  8:50  日本  6月マネタリーベース(前年比)  -0.9%    +0.4% 
2008/6/3  8:50  日本  5月マネタリーベース(前年比)  -2.8%  -0.8%  -0.9% 
2008/5/2  8:50  日本  4月マネタリーベース(前年比)  ±0.0%    -2.8% 
2008/4/2  8:50  日本  3月マネタリーベース(前年比)  +0.1%    ±0.0% 
2008/3/4  8:50  日本  2月マネタリーベース(前年比)  -0.1%  +0.1%  +0.1% 
2008/2/4  08:50  日本  1月マネタリーベース(前年比)  +0.4%  +0.2%  -0.1% 
2008/1/7  8:50  日本  12月マネタリーベース(前年比)  +1.0%    +0.4% 
2007/12/4  8:50  日本  11月マネタリーベース(前年比)  +0.5%  +0.7%  +1.0% 
2007/11/2  8:50  日本  10月マネタリーベース(前年比)  +0.7%  +0.6%  +0.5% 
2007/10/2  8:50  日本  9月マネタリーベース(前年比)  +0.7%  +0.1%  +0.7%